Personas datu apstrāde

Par internetveikala TWINKLING.LV personas datu vākšanu un apstrādi ir atbildīgs uzņemums SIA TORANS, Reģistrācijas numurs: 40003613318, telefons: +371 28 309 471 un e-pasta adrese info@twinkling.lv (tālāk Pārdevējs).

Esošā Konfidencialitātes Politika apliecina Pārdevēja atbildību par lietotāju personīgo datu neizpaušanu un aizsardzību, kurus lietotājs iesūta, izveidojot lietotajā kontu vai veicot pasūtījumu preču iegādei.
Personas datus, kurus atļauts apstrādāt saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku, Patērētājs sniedz, aizpildot reģistrācijas veidlapu internetveikala “TWINKLING.LV” vietnē un ietverot šādu informāciju:
1. Patērētāja vārds un uzvārds;
2. Kontaktpersonas numurs;
3. E-pasts;
4. Piegādes adrese;
5. Maksājuma procedūrai nepieciešamie dati.

Atspējojot cookies, var rasties nespēja piekļūt internetveikala vietnes daļām, kurām nepieciešama autorizācija.

Internetaveikals apkopo statistiku par savu apmeklētāju IP adresēm. Šo informāciju izmanto, lai identificētu un atrisinātu tehniskas problēmas, kā arī lai kontrolētu finanšu maksājumu likumību.
Uz jebkuru citu personisko informāciju, kas nav norādīta iepriekš (pirkumu vēsture, izmantotās pārlūkprogrammas un operētājsistēmas utt.), Attiecas droša glabāšana un neizplatīšana, izņemot gadījumus, kas paredzēti pantos 1.2. un 1.3. šo privātuma politiku.

Šajā lapā varat uzzināt vairāk par datu izmantošanu un cookies ierakstīšanu.

Personas informācijas vākšanas mērķis

Patērētāja personas datus, Pārdevējs var izmantot šādiem mērķiem:
1. Internetveikalā reģistrētā Patērētāja identifikācija, pasūtījuma veikšanai un (vai) līguma slēgšanai par preču pārdošanu attālināti ar Pārdevēju.
2. Lai izpildītu juridiskās saistības (kā piemēram, grāmatvedība un patērētāju strīdu izšķiršana).
3. Pasūtījumu izpildei un preču piegādei.
4. Nodrošinot patērētājam piekļuvi personalizētiem internetveikala resursiem.
5. Atgriezeniskās saites izveidošana ar Patērētāju, tostarp paziņojumu nosūtīšana, pieprasījumi par internetveikala izmantošanu, pakalpojumu sniegšanu, Patērētāja pieprasījumu un pieteikumu apstrāde.
6. Patērētāja sniegto personas datu ticamības un pilnības apliecinājumu norādīšādu.
7. Konta izveidošana pirkumu veikšanai, ja Patērētājs ir devis piekrišanu reģistrējoties.
8. Patērētāju paziņojumi par Pasūtījuma statusu.
9. Maksājumu apstrāde un saņemšana, maksājumu apstrīdēšana.
10. Nodrošinot Patērētājam efektīvu klientu un tehnisko atbalstu, ja rodas problēmas saistībā ar internetveikala izmantošanu.

Personiskās informācijas apstrādes metodes un noteikumi

1.1. Patērētāja personas datu apstrāde tiek veikta bez ierobežojumiem, jebkādā likumīgā veidā, tostarp personas datu informācijas sistēmās, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus.
1.2. Patērētājs piekrīt tam, ka Pārdevējam ir tiesības nodot lietotāja personīgos datus, lai izpildītu pasūtījumu, trešajām pusēm, piemēram kurjera servisiem, pasta organizācijām, elektrosakaru operatoriem, banku pakalpojumiem un citiem.
1.3. Patērētāja personiskie dati var tikt nodoti Latvijas Republikas valsts pilnvarotām personām tikai un vienīgi saskaņā ar Latvijas Republikas noteikto likumdošanu.
1.4. Personas datu nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā Pārdevējs informē Patērētāju par personas datu nozaudēšanu vai izpaušanu.
1.5. Pārdevējs veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Patērētāja personisko informāciju no nesankcionētas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, pārveidošanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām trešo personu nelikumīgām darbībām.
1.6. Pārdevējs kopā ar Patērētāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus vai citas negatīvas sekas, ko rada Patērētāja personas datu zaudēšana vai izpaušana.

Patērētāju tiesības un datu uzglabāšana

Personas datu pārbaude un koriģēšana

Personas dati, kas tika ierakstīti interneta veikalā var tikt pārbaudīti vai mainīti, izmantojot interneta veikala «My Account» nodaļu.

Datu uzglabāšana

Kad klienta konts tiek slēgts interneta veikalā, visi personas dati tiek izdzēsti, izņemot gadījumus, kad šie dati ir jāuzglabā grāmatvedībai vai paterētāju strīdu izšķiršanai.

Ja klients interneta veikalā veic pirkumu kā viesis (bez lietotāja konta), individuāla iepirkumu vēsture tiek saglabāta piecus gadus.

Strīdu gadijumā, kas ir saistīti ar maksājumiem vai paterētāju tiesībām, personas dati tiek saglabāti līdz vienošanām vai līdz noilguma termiņa beigām (piecus gadus).

Grāmatvedības nolūkiem nepieciešami personas dati tiek uzglabāti 7 gadus.

Datu izdzēšana

Interneta veikalā un lietotāja kontā ierakstītos personas datus var izdzēst, izmantojot interneta veikala «My Account» nodaļu.

Jūs varat iesniegt prasību izdzēst savus personas datus, sazinoties ar mums pa e-pastu info@twinkling.lv. Atbilde uz prasību izdzēst personas datus tiek atbildēta laikā līdz vienam mēnesim, un datu izdzēšanas datums var tikt precizēts, ja ir nepieciešamība.

Strīdu izšķiršana

Strīdi, kas ir saistīti ar datu apstrādi, tiek risināti ar klientu apkalpošanas Pārdevēja speciālistu palīdzību. Datu pārvaldīšanas uzraudzības iestāde ir Latvijas Datu valsts inspekcija

Blaumaņa iela 11 / 13-11, Riga, LV-1011
Tālrunis: 67 22 31 31 Fakss: 67 22 35 56
E-pasts: info@dvi.gov.lv