Privatumo politika

Už internetinės parduotuvės TWINKLING.LV asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą atsakinga įmonė SIA TORANS, registracijos numeris: 40003613318, kontaktinis telefonas +371 28 309 471 ir el. paštas info@twinkling.lv (toliau – Pardavėjas).

Ši Privatumo politika nustato Pardavėjo įsipareigojimus neatskleisti ir užtikrinti asmens duomenų, kuriuos Vartotojas pateikia registruodamasis internetinės parduotuvės svetainėje ar pateikdamas prekių pirkimo užsakymą, konfidencialumą.
Asmens duomenis, kuriuos leidžiama tvarkyti pagal šią Privatumo politiką, Vartotojas pateikia užpildydamas TWINKLING.LV internetinės parduotuvės svetainėje esančią registracijos formą ir apima šią informaciją:

1. Vartotojo pavardė ir vardas;
2. Vartotojo kontaktinis telefono numeris;
3. El. pašto adresas (el. paštas);
4. Prekių pristatymo adresas;
5. Mokėjimo procedūrai reikalingi duomenys.

Išjungus slapukus gali nepavykti pasiekti internetinės parduotuvės svetainės dalių, kurioms reikalingas leidimas.

Internetinė parduotuvė renka statistiką apie savo lankytojų IP adresus. Ši informacija naudojama techninėms problemoms nustatyti ir spręsti, taip pat finansinių mokėjimų teisėtumui kontroliuoti.
Bet kuri kita aukščiau nenurodyta asmeninė informacija (pirkimų istorija, naudojamos naršyklės ir operacinės sistemos ir kt.) yra saugiai saugoma ir neplatinama, išskyrus pastraipose nurodytus atvejus. 1.2. ir 1.3. šios Privatumo politikos.

Šiame puslapyje galite sužinoti daugiau apie duomenų naudojimą ir slapukus.

Asmens informacijos rinkimo tikslai

Vartotojo asmens duomenis Pardavėjas gali naudoti šiais tikslais:
1. Vartotojo, užsiregistravusio internetinėje parduotuvėje užsakymui pateikti ir (ar) su Pardavėju nuotoliniu būdu sudaryti prekių pardavimo sutartį, identifikavimas.
2. Teisinių įsipareigojimų vykdymas (apskaita ir vartojimo ginčų sprendimas).
3. Kliento užsakymų aptarnavimas ir prekių pristatymas jam.
4. Prieigos prie individualizuotų internetinės parduotuvės išteklių suteikimas Vartotojui.
5. Atsiliepimų su Vartotoju nustatymas, įskaitant pranešimų, prašymų dėl naudojimosi internetine parduotuve, paslaugų teikimo siuntimą, Vartotojo užklausų ir prašymų tvarkymą.
6. Vartotojo pateiktų asmens duomenų tikslumo ir išsamumo patvirtinimas.
7. Paskyros pirkiniams sukūrimas, jei Vartotojas sutiko registruodamasis.
8. Vartotojo informavimas apie Užsakymo būseną.
9. Mokėjimų apdorojimas ir priėmimas, mokėjimų ginčijimas.
10. Efektyvios klientų aptarnavimo ir techninės pagalbos teikimas Vartotojui iškilus problemoms, susijusioms su naudojimusi internetine parduotuve.

Asmens informacijos tvarkymo būdai ir sąlygos

1.1. Vartotojo asmens duomenų tvarkymas vykdomas neribotai, bet kokiu teisėtu būdu, taip pat ir asmens duomenų informacinėse sistemose naudojant automatizavimo priemones arba nenaudojant tokių priemonių.
1.2. Vartotojas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims, ypač kurjerių tarnyboms, pašto organizacijoms, telekomunikacijų operatoriams, banko paslaugoms ir kitiems: tik Vartotojo TWINKLING.LV internetu pateikto užsakymo įvykdymo tikslu. parduotuvę, įskaitant Prekių pristatymą.
1.3. Vartotojo asmens duomenys gali būti perduodami įgaliotoms Latvijos valstybės institucijoms tik Latvijos teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.
1.4. Asmens duomenų praradimo ar atskleidimo atveju Pardavėjas informuoja Vartotoją apie asmens duomenų praradimą ar atskleidimą.
1.5. Pardavėjas imasi būtinų organizacinių ir techninių priemonių, kad apsaugotų Vartotojo asmeninę informaciją nuo neteisėtos ar atsitiktinės prieigos, sunaikinimo, keitimo, blokavimo, kopijavimo, platinimo, taip pat nuo kitų neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų.
1.6. Pardavėjas kartu su Vartotoju imasi visų būtinų priemonių, kad išvengtų nuostolių ar kitų neigiamų pasekmių, atsiradusių dėl Vartotojo asmens duomenų praradimo ar atskleidimo.

Vartotojų teisės ir duomenų saugojimas

Supažindinimas su asmens duomenimis ir jų taisymas

Internetinėje parduotuvėje saugomus asmens duomenis galima peržiūrėti ir keisti skiltyje „Mano paskyra“.

Duomenų saugykla

Uždarius kliento paskyrą, asmens duomenys ištrinami, nebent tai būtina apskaitos tikslais ar vartotojų ginčams spręsti.

Jei internetinėje parduotuvėje pirkote svečio teisėmis (be paskyros), suasmeninta pirkinių istorija saugoma penkerius metus.

Mokėjimo ir vartojimo ginčų atveju asmens duomenys saugomi iki ieškinio įvykdymo arba iki ieškinio senaties termino (penkerių metų) pabaigos.

Apskaitos tikslais reikalingi asmens duomenys saugomi septynerius metus.

Duomenų trynimas

Internetinėje parduotuvėje kartu su paskyra saugomus asmens duomenis galima ištrinti skiltyje „Mano paskyra“.

Norėdami ištrinti kitus duomenis, turite pateikti prašymą susisiekę su mumis adresu info@twinkling.lv. Atsakymas į prašymą ištrinti duomenis pateikiamas per vieną mėnesį, prireikus nurodomas laikotarpis, per kurį duomenys bus ištrinti.

Ginčų sprendimas

Ginčai dėl asmens duomenų tvarkymo sprendžiami per Pardavėjo klientų aptarnavimo tarnybą.

Duomenų tvarkymą prižiūri Latvijos Datu valsts inspekcija
Blaumaņa iela 11 / 13-11, Ryga, LV-1011
Talrunis: 67 22 31 31 Faksas: 67 22 35 56
El. pastos: info@dvi.gov.lv