Atgriešana

Atgriešana

 1. Patērētājam jāpaziņo mums par savu nodomu atgriezt preci 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preces saņemšanas, aizpildot atmaksas veidlapu.
 2. Atgrieztai precei jābūt neizmantotai, nebojātai un jāatrodas aizzīmogotā oriģinālā iesaiņojumā. (ar nedzēstām un nebojātām etiķetēm, noplēstām aizsargplēvēm utt.).
 3. Atgriešanas gadījumā pārsūtīšanas izdevumus uzņemas Patērētājs, izņemot, ja atgriešanas iemesls ir preces neatbilstība pasūtījumam.
 4. Patērētājam ir pienākums nosūtīt preci pa pastu vai jebkuru citu pasta dienestu, pēc savas izvēles un par savu rēķinu uz uz norādīto adresi, 14 (četrpadsmit) dienu laikā, pēc rakstiska atteikuma nosūtīšanas. Termiņu uzskata par ievērotu, ja prece tiek atgriezta 14-dienu laikā.
 5. TWINKLING.LV ir tiesīgs neatmaksāt Patērētāja par preci samaksāto naudas summu, kamēr patērētājs nav atgriezis preci vai TWINKLING.LV, saņemot preci ir atklājis, ka tas ir izmantots vai atvērts.
 6. TWINKLING.LV atgriež patērētājam preces vērtību, izņemot piegādes vērtību 14 kalendāro dienu laikā, pēc preces saņemšanas, atpakaļ. Atgriešana tiks veikta, izmantojot tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus patērētājs izmantojis sākotnējai transakcijai, ja patērētājs nav tieši piekritis veikt citādi. Jebkurā gadījumā no patērētāja netiks iekasēta maksa par šādu atmaksu. Ja pasūtījumam tika piešķirta bezmaksas piegāde un daļa vai visas pasūtītās preces, tiks atdotas no šāda pasūtījuma, TWINKLING.LV patur tiesības atskaitīt piegādes izdevumus.

Atteikuma tiesības

 1. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
  1. Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  2. Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  3. Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
  4. Iegādātās preces ātri bojājas vai ātri izmantojamas (higiēnas līdzekļi, kosmētika);
  5. Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
  6. Atgriešanai nav pakļauta kosmētikas un parfimērijas produkcija atklātā iepakojumā. Tāpat arī nav iespējams atgriezt preces, kuru lietošanu nav iespējams pārbaudīt;
  7. Preces uzglabāšanas termiņš ir salīdzinoši īss un tieši atkarīgs no iepakojuma atvēršanas dienas;
  8. Prece ir bojāta;
  9. Uztura bagātinātāji, bezrecepšu zāles un medicīniskās piederības preces, kuras atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumiem № 416 “zāļu līdzekļu sadales un kvalitātes kontroles kārtība”, prasa noteiktos uzglabāšanas nosacījumus (mitrums, gaisma, temperatūras u.c. ierobežojumi).
 1. Atgādinām, ka atteikuma normas neattiecas uz gadījumiem, kad prece tiek iegādāta juridiskām personām vai prece paredzēta profesionālai lietošanai.
 2. Iespējamās pretenzijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: info@twinkling.lv. Vēstulē mēs iesakām maksimāli sīkāk aprakstīt Jūsu pretenzijas iemeslu, kā arī neaizmirstiet norādīt Jūsu kontaktinformāciju. Ar pretenzijas iesniedzēju, mēs sazināmies 3 darbdienu laikā. Patērētājam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības departamentā patērētāju sūdzību izskatīšanas komisijā, kura nodarbojas ar līguma izejošajiem strīdiem.

Atgriešanās forma